Gods Faam wordt hier besproken!


Welkom,

 

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Moge velen het zien vol ontzag
en vertrouwen op de Heer.
Psalmen 40:4

Wat fijn dat je naar deze website bent gekomen. Ik ben Luus Verheijen. Sinds 2009 ben ik bezig met christelijke kunst. Mijn schilderijen zijn een kanaal van openbaring. Elk schilderij begint met zwarte lijnen, die krachtlijnen worden genoemd. Eerst weet ik zelf nog niet wat het zal worden. Ik ben hierbij een werktuig van de Heer, hij bepaalt wat het wordt.

Inleiding

Faam

Het gaat hier om de grootsheid van God. Die wordt bijvoorbeeld weergegeven in de verhalen die je op deze website kunt vinden.

 

Er is een Vertel-spel voor kinderen: Schattebout.
Dit is een verhaal over God, met daarin 7 schilderijen. Het wordt verteld door drie personen. Kinderen kunnen het spel zelf thuis ook spelen. Misschien is daar eerst wel een van hun ouders bij nodig. Als je het verhaal gewoon wilt lezen kun je het best de PDF nemen. Daar staan alle teksten in en ook de gebruiksaanwijzing voor het vertel-spel. Die pdf kun je downloaden hier.
De PowerPoint wordt ook bij het spel gebruikt. De ppsx kun je downloaden hier.

 

De andere verhalen zijn voor volwassenen bedoeld. Misschien kun je ze wel samen met de kinderen lezen. In de verhalen komen veel Bijbelteksten voor en worden mijn schilderijen en tekeningen als illustratie gebruikt. Verder op deze pagina zie je schilderijen, meestal met verklarende Bijbelteksten of uitleg van Bijbelse symbolen.

 

777
Het getal zeven is het getal van de volheid. Het is heel belangrijk in de Bijbel. Het wordt wel 294 keer gebruikt! Vaak moest iets 7x gedaan worden. Een voorbeeld:

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: “Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.” (Matteüs 18: 21-22)

Info
Je krijgt op deze website dus veel informatie over God en over
de Bijbel, die gewoon bruikbaar is in het dagelijks leven.
Hieronder vind je eerst informatie over de verhalen en dan over de schilderijen.
En op de Nieuws/Agenda pagina vind je de nieuwe tekeningen met een uitgebreide beschrijving en de eventueel geplande activiteiten.
De pagina Redding is speciaal bedoeld voor mensen hulp nodig hebben vanwege storing die zij ervaren vanuit de geestelijke wereld.


 

Verhalen over “50 Tinten Hemelsblauw”


De liefde van God

In de verhalen en tekeningen van de serie “50 Tinten Hemelsblauw” komt de liefde van God naar voren. En daarbij komen ook vaak Bijbelteksten te pas. De titel van de serie verhalen met tekeningen verwijst naar de film “50 Tinten Grijs”, die gaat over macht en over misbruik. Door die film kunnen veel mensen de weg kwijt raken in hun relatie. Een goede intieme relatie is niet gebaseerd op machtspelletjes. God zegt:

“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze in alles volhardt ze.” (1 Korintiërs 13: 4-7)

“Een Wonder!” het eerste verhaal in deze serie, is tijdelijk hier te downloaden.
“Jona en de vis” het tweede verhaal, vind je hier.
“De Hemel” het derde verhaal in deze serie, is nu ook hier beschikbaar.

Hoi, ik ben Joy

 

Soft pastel op papier van gerecycled katoen
20 x 14 cm

Er is weer een nieuw verhaal: “De Hemel”. Je kunt het hierboven downloaden. Het is het derde verhaal over de liefde van God. Ik vertel er weer een deel van.

 

Een kijkje in de Hemel, wie wil dat nou niet?


Verhalen

In augustus 2013 begon
ik met tekeningen in zacht pastel. Een kist vol teke-
ningen heb ik gemaakt.
Ik had ze al een tijd op de website staan.
Toen begreep ik dat de tekeningen onderdelen van korte verhalen zijn.
Het eerste verhaal was af in 2015. En nu zijn er al drie. Maar er zit nog meer in de koffer dus er komen nog meer verhalen aan!

 

 

 

 

 


“Er is meer tussen Hemel en aarde”

Geestelijke wereld

Er is natuurlijk meer tussen hemel en aarde en tegenwoordig zijn veel mensen bezig met spirituele zaken. Maar ik wil hier meteen maar even zeggen dat het op deze website niet gaat over het bewust uit je lichaam treden en vertoeven in de geestelijke of onzichtbare wereld. Wees verstandig en ga daar niet heen! God bepaalt wanneer je de geestelijke wereld betreedt; bijvoorbeeld als je sterft. In de onzichtbare wereld zijn veel gevaren voor een argeloos mens. De apostel Paulus zegt

 

“Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare…” (2 Korintiërs 2:18)

Maar hij bedoelt niet dat we uit onszelf moeten treden, maar dat uiterlijkheden weinig van belang zijn. Hij bedoelt dat het gaat om wat in je hart is en dat ons innerlijk bestaan van dag tot dag wordt vernieuwd! Een kwestie van: verbeter de wereld, begin bij jezelf dus.
Sommige mensen zijn heel gevoelig voor invloeden uit de geestelijke wereld.

 

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Spreuken 4: 23)

Het boek van Christa en Dirk Lüling: “Hooggevoeligheid, een miskende gave” geeft daar veel informatie over. Bijvoorbeeld: Als je last hebt van invloeden uit de geestelijke wereld kun je bidden: “Vader ik wil slechts zien wat u me wilt laten zien, ik wil alleen horen wat u voor mijn oren hebt bestemd. En ik wil enkel voelen en weten wat uw Heilige Geest mij openbaart, in Naam van onze Heer Jezus Christus.” Bij mij helpt dat heel goed om ongestoord te kunnen inslapen. (Boek bestellen? Zie pagina Redding.)
Het lied Savior is voor mij ook een houvast geweest... Op de pagina Redding vind je meer informatie.

Thema van de schilderijen: “Er is meer tussen Hemel en aarde”.

De inhoud van de schilderijen gaat altijd over God en je vindt er vaak Bijbelteksten bij. Je ziet ook christelijke symbolen, die daar ook worden uitgelegd als dat nodig is. Er zijn 18 schilderijen. Op deze pagina vind je al een aantal schilderijen en aan het einde kun je een tweede pagina met schilderijen aanklikken.
Van oudsher schilder ik op panelen in de tempera techniek. Wil je hier meer over weten, dan kun je mij een mailtje sturen. Er zijn ook reproducties verkrijgbaar. Bijvoorbeeld prints op canvas of op forex en posters. Op de pagina Bestellen vind je meer informatie over de diverse producten en over prijzen.


Cirkel van licht, 2011

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
62 x 72 cm

Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt wordt beschermd. (Spreuken 29, 25)
...dan is het opdat u de moed krijgt te volharden...
(2 Korinthiërs 1, 6)

 

Keep on dancing...


Boven jezelf uitstijgen, 2012-2013

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
122 x 94 cm

Verbeter de wereld, begin bij jezelf... Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Matteüs 7, 1) Waar luister je eigenlijk naar? …schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is... (Filippenzen 4, 8)


Verwondering, 2013

Twee panelen aan elkaar;
tempera en houtskool op hardboard met vurenhou
122 x 126 cm

...vrouwen... erken het gezag van uw man. Dan zullen de mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen omdat zij zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. (1 Petrus 3: 1-4)


Genieten, 2013

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
63 x 122 cm

Je zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag, het is het loon dat God je heeft gegeven. (Prediker 9:9)

 

Enjoy to travel on angel’s wings...


Meer schilderijen

Ga naar Bestellen

 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.