“Er is meer tussen Hemel en aarde”


Een website over God, die er altijd voor ons is.

 

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Moge velen het zien vol ontzag
en vertrouwen op de Heer.
(Psalmen 40:4)

Wat fijn dat je naar deze website bent gekomen.
Ik ben Luus Verheijen. Sinds 2009 ben ik bezig met christelijke kunst. Mijn schilderijen zijn een kanaal van openbaring.
Elk schilderij begint met zwarte lijnen, die krachtlijnen worden genoemd. Eerst weet ik zelf nog niet wat het zal worden. Ik ben hierbij een werktuig van de Heer, hij bepaalt wat het wordt.

De naam van de website

 

Faam

Het gaat hier om de grootsheid van God. Die wordt bijvoorbeeld weergegeven in de verhalen die je op deze website kunt vinden.

 

Er is een Vertel-spel voor kinderen: Schattebout.
Dit is een verhaal over God, met daarin 7 schilderijen. Het wordt verteld door drie personen. Kinderen kunnen het spel zelf thuis ook spelen. Misschien is daar eerst wel een van hun ouders bij nodig.
Als je het verhaal gewoon wilt lezen kun je het best de PDF nemen. Daar staan alle teksten in en ook de gebruiks-aanwijzing voor het vertel-spel. Die pdf kun je downloaden hier.
De PowerPoint wordt ook bij het spel gebruikt. De ppsx kun je downloaden hier.

 

De andere verhalen zijn voor volwassenen bedoeld. Misschien kun je ze wel samen met de kinderen lezen. In de verhalen komen veel Bijbelteksten voor en worden mijn schilderijen en tekeningen als illustratie gebruikt.

 

777
Het getal zeven is het getal van de volheid. Het is heel belangrijk in de Bijbel. Het wordt wel 294 keer gebruikt! Vaak moest iets 7x gedaan worden. Een voorbeeld:

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: “Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.” (Matteüs 18: 21-22)

Info
Je krijgt op deze website dus veel informatie over God en
over de Bijbel, die gewoon bruikbaar is in het dagelijks leven. Hieronder vind je informatie over de schilderijen.
De Verhalen hebben een eigen pagina.
En op de Nieuws/Agenda pagina vind je de nieuwe tekeningen met een uitgebreide beschrijving en de eventueel geplande activiteiten.
De pagina Redding is speciaal bedoeld voor mensen hulp nodig hebben vanwege storing die zij ervaren vanuit de geestelijke wereld.


“Er is meer tussen Hemel en aarde”

Geestelijke wereld

 

Er is natuurlijk meer tussen hemel en aarde en tegenwoordig zijn veel mensen bezig met spirituele zaken. Maar ik wil hier meteen maar even zeggen dat het op deze website niet gaat over het bewust uit je lichaam treden en vertoeven in de geestelijke of onzichtbare wereld. Wees verstandig en ga daar niet uit jezelf heen!
God bepaalt wanneer je de geestelijke wereld betreedt; bijvoorbeeld als je sterft, of als je van Hem een visioen krijgt of een droom. In de geestelijke wereld zijn veel gevaren voor een argeloos mens.
De apostel Paulus zegt:

“Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare…” (2 Korintiërs 2:18)

Maar hij bedoelt niet dat we uit onszelf moeten treden, maar dat uiterlijkheden weinig van belang zijn. Hij bedoelt dat het gaat om wat in je hart is en dat ons innerlijk bestaan van dag tot dag wordt vernieuwd! Een kwestie van: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Daar gaat ook het schilderij dat hierbij staat over. Waar luister je eigenlijk naar?

…schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is... (Filippenzen 4, 8)

Sommige mensen zijn heel gevoelig voor invloeden uit de geestelijke wereld. Het boek van Christa en Dirk Lüling: “Hooggevoeligheid, een miskende gave” geeft daar veel informatie over. Als je last hebt van invloeden uit de geestelijke wereld kun je het volgende bidden (doe dat met open ogen): “Vader ik wil slechts zien wat u me wilt laten zien, ik wil alleen horen wat u voor mijn oren hebt bestemd. En ik wil enkel voelen en weten wat uw Heilige Geest mij openbaart, in Naam van onze Heer Jezus Christus.” Bij mij helpt dat heel goed om ongestoord te kunnen inslapen.
Het lied Savior (bevrijder) is voor mij heel belangrijk geweest in de nacht waarin Jezus mij heeft bevrijd... Op de pagina Redding vind je meer informatie.

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Spreuken 4: 23)

Thema van de schilderijen: “Er is meer tussen Hemel en aarde”.

De inhoud van mijn schilderijen gaat altijd over God en je vindt er vaak Bijbelteksten bij. Je ziet ook christelijke symbolen, die daar ook worden uitgelegd als dat nodig is. Er zijn 17 schilderijen. Op deze pagina vind je al een aantal schilderijen en aan het einde kun je een tweede pagina met schilderijen aanklikken.


Cirkel van licht, 2011

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
62 x 72 cm

Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt wordt beschermd. (Spreuken 29, 25)
...dan is het opdat u de moed krijgt te volharden...
(2 Korinthiërs 1, 6)

 

Keep on dancing...


Boven jezelf uitstijgen, 2012-2013

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
122 x 94 cm

Verbeter de wereld, begin bij jezelf... Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Matteüs 7, 1)
Waar luister je eigenlijk naar? …schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is...
(Filippenzen 4, 8)


Verwondering, 2013

Twee panelen aan elkaar;
tempera en houtskool op hardboard met vurenhou
122 x 126 cm

...vrouwen... erken het gezag van uw man. Dan zullen de mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen omdat zij zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. (1 Petrus 3: 1-4)


Genieten, 2013

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
63 x 122 cm

Je zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag, het is het loon dat God je heeft gegeven. (Prediker 9:9)

 

Enjoy to travel on angel’s wings...


Meer schilderijen

 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.